Procedure

  • Intake
  • Afsluiten van een abonnement
  • NDI*test
  • Plaatsing op digitaal open platform
  • Begeleiden van match
  • Overige diensten zoals strategisch personeelsbeleid, workshop De Nieuwe Gemeente, trainingen

Aanmelden

Gebruik het contactformulier en vermeld de gegevens van uw organisatie. U kunt ook bellen met Willem Haarsma, directeur PRO-FITS, 0341-746012 of 06-23 98 75 19


De Nieuwe Gemeente

Gemeenten zijn zich terdege bewust wat nieuwe taken en maatschappelijke veranderingen van hen vergen. Ze richten zich op de vraag wat dit van hun politiek-bestuurlijke en ambtelijke organisatie vereist. Dit betekent toegroeien naar De Nieuwe Gemeente. Met een slagvaardige organisatie, open oog voor maatschappelijke samenwerking en een personele organisatie die toegerust is om op een adequate wijze positie in te nemen.


Regionale arbeidspool

Op basis van de CAR/UWO zijn gemeenten verplicht om een regionale arbeidspool op te zetten om de arbeidsmobiliteit te stimuleren. Het concept van PRO-FITS is uitstekend te gebruiken voor het opzetten van een eigen arbeidspool. Door samenwerking met meerdere gemeenten wint zo’n arbeidspool aan sterkte.


Werkneembaarheid/employability

De gedegen aanpak van PRO-FITS versterkt de werkneembaarheid of employability van medewerkers in de organisatie. Dit betekent een versterking van de realisatie van de eigen organisatiedoelen. Mensen maken het succes van organisaties. Zo kan gewerkt worden aan een duurzaam HRM-beleid met oog voor de ontwikkeling van competenties.


Potentials

Iedere organisatie kent de eigen (high) potentials die toe zijn aan een volgende carrièrestap. Door het behoud van bestaande zekerheden wordt het mogelijk voor hen om in een andere keuken te kijken en ervaring op te doen. Ook zij doorlopen de NDI*test. Dit kan leiden tot een functie elders maar ook een terugkeer in de organisatie betekenen met extra expertise.


Testen en matchen

De gevalideerde NDI*test is een persoonlijkheids- en (loopbaan) competentietest. Hierdoor komen de huidige competenties goed in beeld. Ook wordt onderzocht in welke mate een medewerker beschikt over het gewenste leervermogen om zich de eisen van een nieuwe functie eigen te maken. De uitkomsten van de test zijn vertrouwelijk. Met instemming van de deelnemer kan deze ze delen met derden om te komen tot een goed onderbouwde match. Dit biedt zekerheid voor de inlenende organisatie.


Inzicht in kwaliteit eigen personeelsbestand

De DNI*test levert de individuele medewerker een schat aan kennis over eigen mogelijkheden voor het verkrijgen van een nieuw arbeidsperspectief. Ook kan een abonnementhouder de NDI*test gebruiken om beter inzicht te krijgen in de kwaliteit van het gehele personeelsbestand. In dit proces wordt u vakkundig begeleid om te komen tot het gewenste strategische personeelsbeleid. PRO-FITS is onafhankelijk en biedt vanuit die positie een objectieve benadering bij personele vraagstukken zoals bij reorganisaties


Digitaal open platform

PRO-FITS werkt met een digitaal open platform waarop

  • gemeenten medewerkers kunnen aanmelden zoals bij reorganisaties
  • medewerkers zichzelf kunnen aanmelden om carrière kansen te zoeken
  • gemeenten of andere ABP-gerelateerde organisaties in de semi-overheid, zorg, onderwijs e.d. medewerkers kunnen inbrengen danwel inlenen voor tijdelijke dan wel permanente inzet De werkwijze op het digitaal open platform is gebaseerd op HR-21.

Abonnement

Gemeenten, Provincies en het Rijk, als ook andere ABP-gerelateerde organisaties sluiten een abonnement af met PRO-FITS. Hierdoor krijgen zij toegang tot de digitale marktplaats. Hierop plaatsen zij geanonimiseerde kandidaten en functies. Zo ontstaat zicht op mogelijke matches die door PRO-FITS begeleid worden. Alle kandidaten doorlopen de NDI*test. Abonnementhouders kunnen een onbeperkt aantal van hun medewerkers laten testen. Door het abonnement participeren deelnemers in PRO-FITS.