Procedures & Kosten

Werkgevers (Abonnementshouders) hebben de mogelijkheid om onbeperkt mensen aan te melden voor de mobiliteits-database. Voorwaarde is wel dat deze mensen open staan voor bemiddeling naar vaste of tijdelijke banen binnen – of buiten de overheid.

Na aanmelding door de werkgever kan de werknemer zich inschrijven door het maken van de DNI®-test en het uploaden van het CV. De DNI®-test is een volledig gevalideerde test en geeft inzicht in de eigen persoonlijkheidskenmerken, competenties en drijfveren/motivatie. De werknemer ontvangt een uitgebreide (digitale) rapportage en een overzicht van hun de beste persoonlijke competenties.

Tegen vergoeding kan men ook een persoonlijk gesprek aanvragen voor een uitgebreide duiding van de testresultaten. In dit gesprek zal ook aandacht zijn voor de best passende functies op basis van het eigen profiel en voorkeuren. Voor ingeschrevenen zijn aanvullende diensten en producten beschikbaar zoals een abonnement op een vacature-grabber, loopbaanbegeleiding of – coaching, outplacement, etc.

Van de aangesloten werkgevers wordt verwacht dat zij vacatures aanmelden. Van deze vacatures worden door Pro-Fits functieprofielen aangemaakt (gebaseerd op HR-21, de competentiebox of op basis van referentieprofielen). Een functieprofiel wordt vervolgens gematcht op het bestand aan beschikbare kandidaten. Uniek is hierbij de matching op soft-skills (naast uitsluitingscriteria zoals diploma’s en/of certificeringen) zodat we altijd de best passende beschikbare kandidaat voor een vacature vinden.

Geschikte kandidaten worden benaderd door Pro-Fits en na akkoord voorgesteld aan de werkgever. Dat proces wordt begeleid door een consultant van Pro-Fits.

Indien we komen tot een geslaagde bemiddeling faciliteert Pro-Fits de contracten omtrent collegiale doorlening of detachering tussen partijen (uitlenende en inlenende werkgever en kandidaten). De kandidaat blijft in dienst van zijn werkgever, tenzij expliciet anders wordt overeengekomen.
Pro-Fits factureert eenmalig een bemiddelingsfee.

Kosten werkgever
Deelnemende organisaties betalen een abonnementsprijs van € 2.500 per jaar. U kunt een onbeperkt aantal mensen aanmelden voor mobiliteit (boventalligen, mensen die ergens anders willen kijken, functieveranderaars etc.). Deze mensen maken kosteloos de DNI®-test (normale kostprijs € 295 per persoon).
Alleen bij iedere geslaagde match via Pro-Fits geldt voor de inlenende partij een toeslag van 15 procent op de bruto loonsom voor bemiddeling en advisering. Voor de werknemer gelden er geen kosten. Twee keer per jaar vindt een adviesgesprek plaats over het gebruik van de database.
Kosten voor de werknemer
Aan een werknemer die zich aanmeldt voor mobiliteit via zijn of haar organisatie worden geen kosten doorberekend. Individuele aanmeldingen buiten een abonnement kosten € 295. Een duiding in een persoonlijk gesprek kost € 75 (telefonisch) of € 200 voor een persoonlijk gesprek op locatie werknemer.

Voor de werknemer:
Pro-Fits werkt conform de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Zo heeft u bijvoorbeeld altijd recht op inzage in uw gegevens en zullen uw gegevens niet gebruikt worden voor andere doelen dan waartoe u ons de opdracht heeft verstrekt/toestemming heeft verleend.
Inzet van loopbaancoaches, adviseurs ed. geschiedt conform de NVP gedragscode.
Uw inschrijving bij Pro-Fits blijft maximaal 1 jaar geldig. Daarna krijgt u de vraag voorgelegd om te verlengen/te actualiseren of te beëindigen.

Voor de werkgever:
Pro-Fits houdt bij hoeveel mensen staan ingeschreven en hoeveel bemiddelingen tot stand zijn gekomen. Er zullen dus ook mensen zijn die niet bemiddeld worden en waar geen vervolgactiviteiten mee plaatsvinden. Wij geven u in overweging deze mensen een aanbod te doen om een analyse uit te voeren met betrekking tot hun “werkneembaarheid/Employability”. Daarin kunnen wij u ondersteunen. Dit en andere zaken zullen wij periodiek, tenminste 1 keer per half jaar, met u bespreken als onderdeel van het abonnement.

Alle genoemde bedragen zijn excl. BTW.