Werkneembaarheid/employability

De gedegen aanpak van PRO-FITS versterkt de werkneembaarheid of employability van medewerkers in de organisatie. Dit betekent een versterking van de realisatie van de eigen organisatiedoelen. Mensen maken het succes van organisaties. Zo kan gewerkt worden aan een duurzaam HRM-beleid met oog voor de ontwikkeling van competenties.