Digitaal open platform

PRO-FITS werkt met een digitaal open platform waarop

  • gemeenten medewerkers kunnen aanmelden zoals bij reorganisaties
  • medewerkers zichzelf kunnen aanmelden om carrière kansen te zoeken
  • gemeenten of andere ABP-gerelateerde organisaties in de semi-overheid, zorg, onderwijs e.d. medewerkers kunnen inbrengen danwel inlenen voor tijdelijke dan wel permanente inzet De werkwijze op het digitaal open platform is gebaseerd op HR-21.