Werkgever

Pro-Fits haalt met de DNI®test talenten naar boven bij medewerkers waardoor uw organisatie beter gaat functioneren


Gevalideerd assessment- en matchplatform

Pro-Fits helpt om organisaties beter te functioneren. De DNI®test (Dynamic Natural Identity) is een gevalideerd assessment- en matchplatform dat een optimale werving en selectie, duurzame inzetbaarheid, persoonlijke ontwikkeling en het voorkomen van verzuim als belangrijkste doelstellingen heeft. Doelstellingen die direct van invloed zijn op de kwaliteit en het rendement van uw organisatie en op het welbevinden van uw medewerkers. Hoe beter iedere medewerker in de juiste functie werkt, hoe beter dit is voor het resultaat van de organisatie.

Samenwerken met Pro-Fits levert door kwaliteitsverbetering direct rendement op en geeft daarbij inzicht in welke functie, opleiding of begeleiding bij een medewerker past. Snel, compleet, nauwkeurig en inzichtelijk.

Dit alles geïnspireerd door de visie dat het functioneren van een organisatie wordt bepaald door de som van het functioneren van de individuele werknemers.

 

De juiste mensen op de juiste plaats

 • Werving- en selectieproces
  Hoe realiseer ik een optimaal werving- en selectieproces met de zekerheid van het selecteren van de best passende beschikbare kandidaat?
 • Inzicht in competenties
  Wat zijn de competenties van een (potentiele) medewerker en zijn deze competenties ontwikkelbaar?

Onderneming én medewerkers laten groeien

 • Persoonlijke ontwikkeling medewerkers
  Wat zijn de persoonlijkheidskenmerken van een medewerker, in hoeverre beïnvloeden deze de ontwikkelbaarheid van de competenties van de medewerker en zijn of haar prestatiemotivatie?
 • Loopbaanontwikkeling
  Wat zijn op elk moment in de loopbaan van de medewerker de best passende mogelijkheden voor doorstroom/uitstroom? Welke competenties moeten en kunnen in het kader van loopbaanontwikkeling en/of –switch ontwikkeld worden om optimale kansen in het eigen bedrijf en/of op de arbeidsmarkt te realiseren?
 • Loopbaanplanning
  Aan welke begeleiding heeft de medewerker behoefte in het kader van employability en loopbaanplanning, rekening houdend met zijn of haar persoonlijkheidskenmerken en aanwezige competenties?
 • Teamsamenstelling
  Door het uitvoeren van de DNI®testen door leden van een team wordt inzicht verkregen in de samenstelling van het team en kunnen vervolgstappen gezet worden voor een verdere optimalisatie.

Bewustwording bij de werknemer

 • Zelfsturing en bewustwording
  Hoe ondersteunt u bewustwording en zelfsturing van de eigen mogelijkheden en beperkingen als het gaat om loopbaanontwikkeling of carrièreswitch?
 • Bewustwording bij de medewerker
  Hoe maakt u een medewerker bewust van – en trots op – de eigen competenties en waarvoor en hoe deze zijn in te zetten en hoe biedt u structuur om individuele loopbaanplanning ook daadwerkelijk te realiseren?
 • Cultuur
  Hoe kunt u in het employabilityproces inspelen op de “cultuur” van de medewerker en hoe kunt u hierbij doorstroom/uitstroom op anticiperen?
 • Inzetbaarheid
  Hoe voorkomt u verzuim en realiseert u optimale inzetbaarheid?