De Nieuwe Gemeente

Gemeenten zijn zich terdege bewust wat nieuwe taken en maatschappelijke veranderingen van hen vergen. Ze richten zich op de vraag wat dit van hun politiek-bestuurlijke en ambtelijke organisatie vereist. Dit betekent toegroeien naar De Nieuwe Gemeente. Met een slagvaardige organisatie, open oog voor maatschappelijke samenwerking en een personele organisatie die toegerust is om op een adequate wijze positie in te nemen.