Testen en matchen

De gevalideerde NDI*test is een persoonlijkheids- en (loopbaan) competentietest. Hierdoor komen de huidige competenties goed in beeld. Ook wordt onderzocht in welke mate een medewerker beschikt over het gewenste leervermogen om zich de eisen van een nieuwe functie eigen te maken. De uitkomsten van de test zijn vertrouwelijk. Met instemming van de deelnemer kan deze ze delen met derden om te komen tot een goed onderbouwde match. Dit biedt zekerheid voor de inlenende organisatie.