Kern

Veranderen van functie vraagt om zorgvuldige afwegingen. Welke kansen zie ik? Sluiten de gevraagde competenties aan? Welke leermogelijkheden heb ik om de nieuwe functie me eigen te maken? PRO-FITS biedt de NDI*test die antwoorden geeft. Heel zorgvuldig en inzichtgevend. Zekerheid voor medewerker en ook voor gemeenten die vanuit goed werkgeverschap het beste voor hebben met hun medewerkers. Toewerken naar duurzame inzetbaarheid.