Pro-Fits bevordert de arbeidsmobiliteit binnen de overheid en daarbuiten. 
Pro-Fits realiseert uw regionale arbeidspool. 

Flexibiliteit met behoud van rechtszekerheid


Pro-Fits biedt ambtenaren mogelijkheden om zich buiten de eigen organisatie verder te ontplooien zonder dat hun rechtspositie wordt aangetast.

Toekomstbestendige arbeidspool


Pro-Fits biedt overheidsorganisaties ondersteuning op personeelsgebied om te komen tot slagvaardige organisaties die toekomstbestendig zijn.
Pro-Fits biedt een kant en klaar concept voor de verplichte arbeidspool. Een arbeidspool waarbinnen ambities, competenties, kennis en vaardigheden van medewerkers maximaal worden (h)erkend.

Duurzame inzetbaarheidArbeidsmobiliteit vraagt om een zorgvuldig samenspel van werkgever en werknemer.
Pro-Fits biedt een model dat recht doet aan mensen en organisaties.